Begraafplaats Wijdewormer / Neck: het kan beter

Onze Stichting maakt zich al enige tijd zorgen over de toestand en toekomst van de begraafplaats in Neck. Op de begraafplaats hebben meerdere generaties Wijdewormers hun laatste rustplaats gevonden en veel van de huidige inwoners van ons dorp willen er nog steeds worden begraven. Dat verdient een goed en betrokken beheer van de begraafplaats.

Sinds 2005 is dit onderwerp meerdere malen aan de orde geweest: zowel via de Contactcommissie als in verschillende individuele contacten met ambtenaren en bestuurders van onze gemeente. Maar ondanks deze inspanningen is nog steeds niet het gewenste resultaat bereikt. Daarom hebben we op 11 oktober 2012 een brief gestuurd aan de gemeenteraad en het college van B&W van Wormerland.

Wat is er mis?

De Stichting heeft geconstateerd dat er het nodige schort aan zowel de administratie als aan het onderhoud van de begraafplaats. De fouten in de graven-
administratie zijn bevestigd door de betreffende afdeling, evenals de gevolgen die dit heeft voor facturering en gevoelens van nabestaanden. Bovendien geven de administratieve onregelmatigheden een onjuist beeld van de begraafplaats, waardoor er eerder al ten onrechte door de gemeente van werd uitgegaan dat deze vol was.

Maar ook de onderhoudstoestand laat nog steeds te wensen over; dit is in de brief aan de gemeente geïllustreerd met foto’s.

Hoe lossen we het op?

De oplossing van deze slepende kwestie ziet de Stichting in het overdragen van het beheer aan een begrafenisvereniging. Een goed voorbeeld is de 100 jaar oude vereniging in Oost-Knollendam (ook gemeente Wormerland).

Overdracht van het beheer is ook financieel interessant, zowel voor Wormerland als de burgers. De gemeentelijke begroting laat zien dat de kosten ten opzichte van de inkomsten nu te hoog zijn. In de praktijk blijkt dat bij een verenigingsstructuur de kosten wél voor 100% kunnen worden gedekt. De exploitatie biedt dan zelfs mogelijkheden voor verfraaiing, zoals vervanging van de betonnen urnenberging, die velen een doorn in het oog is.

Wat wil de Stichting?

Het gemeentebestuur is gevraagd om principieel in te stemmen met overdracht van het beheer van de begraafplaats aan een vereniging. Voor de uitvoering van dit besluit wordt voorgesteld een commissie samen te stellen waaraan de Stichting uiteraard wil deelnemen. Die commissie moet vaststellen hoeveel geld nodig is om het achterstallige onderhoud uit te voeren en het juridische traject voor de overdracht voorbereiden. Met een concreet voorstel voor de definitieve en officiële overdracht gaat de commissie dan terug naar de gemeenteraad.

We hebben ons huiswerk grondig gedaan en er staat al een enthousiast bestuur klaar. Wat ons betreft kunnen we zo aan de slag!