Bestuur Cultuurhistorie Wijdewormer

Het bestuur bestaat sinds medio november 2013 uit drie personen; de functie van secretaris is vacant.

Op de foto hiernaast staan de huidige bestuursleden, van links naar rechts: Dirk Kwantes, voorzitter; Teske Deinum, penningmeester; Piet Gans, bestuurslid. Vacature Secretaris.

 

Werkwijze bestuur

Volgens onze statuten moeten we minstens vier keer per jaar vergaderen, waarvan een keer over de jaarrekening van het afgelopen jaar. En dat doen we dan ook, met een uitgebreide agenda en eventueel vaker als dat nodig blijkt. Maar tussen-
door is veel overleg nodig en daarvoor gebruiken we de moderne communicatie middelen zoals e-mail, SMS en een 'digitaal kantoor'. Op internet zijn alle belangrijke stukken voor alle bestuurs-
leden direct beschikbaar en kunnen zij daar ook gelijktijdig aan werken.

Samenwerking intern en extern

De voorzitter is onze officiële woordvoerder naar buiten toe. Maar als het even kan proberen we in contacten met externe relaties steeds met twee bestuursleden op te treden. Dit vooral met het oog op de continuïteit: het mag niet zo zijn dat het werk stil valt bij ziekte of om andere redenen. Over de activiteiten die buiten de vergaderingen om worden ondernomen doen we via e-mail verslag aan elkaar. Besluitvorming 'onderweg' wordt al doende per mail vastgelegd en officieel vastgesteld in de eerstvolgende vergadering.

Adviseurs

We hebben bewust gekozen voor een klein bestuur; daardoor kunnen we snel en efficiënt werken en is het voor onze relaties duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Maar er is veel te doen en soms hebben we specifieke deskundigheid of een extra paar handen nodig. Daarom zijn we blij een beroep te kunnen doen op een groep enthousiaste helpers, die we af en toe kunnen inschakelen:

Jacquie Blank
Jolly van de Ent
Ria Gans
Babette Gräber
Stefan Witteman