Foto's van Dick Hartog en Siem van den Brom

Wat je afbreekt, komt nooit meer terug; daarom moet je proberen het goede uit het verleden te behouden en een nieuwe toekomst te geven. Om deze reden werd in 2009 onze Stichting opgericht. Met hulp van vele sympathisanten proberen we emoties om te zetten in positieve daden en zo mooie dingen te behouden en nieuwe te laten ontstaan.

Ons bestuur richt zich daarbij niet alleen op behoud van gebouwen, maar ook van de geschiedenis en de gebruiken. De plaatselijke cultuur dus, in ons werkgebied van postcode 1456. Wij zijn niet tegen vooruitgang - integendeel. We houden van onze polder en willen dat die vooruitgang wordt ingezet om wat goed is te behouden. Niet alleen voor de Wijdewormers, maar ook voor al degenen die er op bezoek zijn. Die komen fietsen, wandelen, schaatsen en varen - al naar gelang het jaargetijde.

Kortom: om blijvend te kunnen genieten van onze mooie polder en zijn cultuur.

Doel

De eerste actie van de Stichting (en de reden oprichting) was het voorkomen van de sloop van een dorp beeld bepalende stolp, de tweede het behoud van een historische zoutloods. Het bestuur ziet echter het doel van de Stichting in een breder perspectief en heeft daarom in 2012 tot een doorstart besloten. De statuten werden afgestoft, het bestuur werd aangepast aan nieuw vastgestelde doelen en er werd contact gelegd met bestaande en nieuwe relaties.

Het werkgebied van de Stichting beslaat het postcodegebied 1456.

Financiering

Hoewel de vrijwilligers die bij de Stichting betrokken zijn hiervoor geen vergoeding hoeven te hebben, is er wel geld nodig om onze projecten te realiseren. We kloppen daarom regelmatig aan bij maatschappelijke en financiële organisaties die sympathiek staan tegenover onze doelstelling. Daarnaast doen we een beroep op onze dorps- en poldergenoten, hetzij als particulier, hetzij als bedrijf, om ons te steunen als donateur, vriend of sponsor.

De gekozen categorie is afhankelijk van het te schenken bedrag.

Sponsoring loont!

ANBI_FCWij brengen én houden cultuurhistorie onder de aandacht. Maar dat kunnen we niet zonder hulp. Wilt u Donateur, Vriend of Sponsor worden? Maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier.
De Belastingdienst heeft onze Stichting de ANBI-status toegekend.

Daarvoor zijn de wettelijke regels aangescherpt met ingang van 1 januari 2014. Uiteraard voldoet onze Stichting aan de gestelde eisen.